Identyfikacje wizualne

Skazani na kino

Identyfikacja wizualna dla projektu „Skazani na kino” Sekcji Psychologii Sądowej KNSP UJ. Inicjatywa zajmuje się organizacją pokazów filmowych połączonych z dyskusją z zaproszonymi gośćmi, poruszając obecne w filmach wątki związane z szerokim zagadnieniem psychologii sądowej. 

projekt dla inicjatywy studenckiej
2018