Identyfikacje wizualne

Kolorium

Identyfikacja wizualna zajęć sensorycznych przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Założeniem projektowym było nawiązanie symbolem do kształtu rozlewającej się farby. 

klient indywidualny
2022